הדלתה הפנימית של ניג'ר

צפיפות האוכלוסין במאלי והריפובליקה של ניג'ר היא בשיעור של 3 . 5 נפש לקמ"ר . למעשה , רובן של המדינות בסאהל ריקות במרבית שטחן r אך בדלתה הפנימית של ניג'ר , על 80 אלף הקמ"ר שלה , מגיעה הצפיפות הכללית ל 13 איש לקמ"ר , Gourou ) a 7 > p , 7 . ( 1970 החקלאי הוא על הנהר ושטפונותיו : גידול אורז , מרעה בשולי האפיק בתחום הפשט , והדייג . כל מאמצי השלטונות בעשרים השנים האחרונות—השלטונות הקולוניאליים וכן השלטונות העצמאיים—מכוונים לסיגול גידול האורז כמקור המזון , וגידול כותנה לצורכי שיווק . איזור גתדאם ( 1958 , Grandet ; Goundam ) הוא מרכז מחוז מדרום לימת פא גיבין , מערבה מטימבוקטו ( ציור . ( 13 הקרקע באיזור רובו ח 1 לי 1 ת מאובנות , המתנוססות מעל למרזבות קטנות , בחלקן טקטוניות . בגדולות שבהן קיימות ימ 1 ת , הניזונות ממי הניג'ר בגיאויותיו . מסביב למרכז זה יש מספר גדול של כפרים . המחוז , ששטחו מגיע כדי 58 אלף קמ"ר , סומך בצפונו על גבול המדבר ו בדרומו הוא שייך לאיזור הערבות ; את קצב החיים קובע הנהר העובר בתוכו . איזור מעבר זה הוא גם מפגש אתני של האוכלוסיה המדברית , טוארגית עם אוכלוסיית הדרום , הכושית...  אל הספר
מוסד ביאליק