החיים בשולי הגשמים העונתיים

קשה להגדיר את הקאטיגוריה הזאת כיחידה נפרדת בין יתר האפשרויות של קיום בפאתי האיזור הצחיח ; שהרי כל איזור צחיח למחצה נמצא בשולי גשמים עונתיים . אך כוונתנו כאן לדון באזורים , שגידולי הבעל , המתקיימים רק על גשמים , הם ובהם העיקר בכלכלה החקלאית , וכן באזורים פאסטוראליים , שגם בהם תלויה צמחיית המרעה בגשמים כמקור מים יחיד . בדרך כלל לא נתברכו אזורים אלה במקורות מים עשירים בקרבתם , והם מייצגים את הסמיכות הרבה שבין התנודות בכמויות הגשמים לבין כשלונות או הצלחות כלכליות . עם זאת , כלכלה אקסטנסיבית זו מותנית בצורת חיים מסוימת , וכל שינוי כלכלי חייב קודם כול להיות שינוי חברתי וסוציי ל 1 גי .  אל הספר
מוסד ביאליק