מבוא

תגובתו של האדם לאתגר של תנאי היסוד הטבעיים מותנית בגורמים רבים , בהם יסודות אתניים , פסיכולוגיים , מדיניים וכלכליים . מידת השתלבותם של אלה ניתן לבחון רק במכלול הרגי 1 נאלי שלהם , כלומר בבדיקה הנערכת במקום מסוים שבו פעילים יסודות אלה בהרכב שונה ובעוצמה שונה . אין כאן האפשרות לדון על כל מקום ועל כל הרכב גורמים ; כוונתנו להצביע , על פי מססר מחקרים מפורטים , על צירופים שונים של מכלולים , על הרבגוניות של האפשרויות הניתנות ליישום , על הלקח שהשיג האדם מן העימות הממושך עם סביבתו . כמעט שאין איזור המנסה להתמודד עם בעיית הצחיחות בדרך אחת בלבד : לכן קשה לסווג את המקרים הבודדים לקבוצות חד משמעיות . הדיון שלהלן נערך על בחינת המקרים בארבע קאטיגוריות שונות , כשכל אחת מהן מייצגת תנאי סובב מסוימים , אם כי בכל אחת מהן יש תנאי משנה נוספים . האזורים בשולי הגשמים העונתיים . חבלים אלה מצויים בגבול חקלאות הבעל , ונשענים על הגשמים כמקור עיקרי לפתרון בעיית הצחיחות . אמנם , אף בתוך האזורים הללו יש מעיינות , נחלי אכזב ומקורות מי תהום , המנוצלים לצורכי אספקת המים ; אך חיי האיזור מבוססים בעיקר על הגשמים בלבד . אין...  אל הספר
מוסד ביאליק