ציור ‭.11‬ תחומי פעילותם של ה'רופאים המתעופפים' באוסטראליה. ‭11 —‬ מרכז שממנו פעיל שירות רופאים מתעופפים. ‭.2 —‬ נקודה משורתת על־ידי רופא־מתעופף. ‭.3 —‬ תחום פעילותו של מרכז מסוים. ‭.4 —‬ גבולות המדינות (לפי ‭(1966 ,Hills‬