תפקידה של התחבורה המודרנית בפיתוח האזורים הצחיחים

תפקידם של אמצעי התחבורה המודרניים—ובמיוחד התעופה—בפיתוחו של העולם הנוכחי אינו זקוק להסבר דווקא בספר זה ו אין תחום כלשהו בחיי האדם המודרני , שאין ניכרת בו ההשפעה של אמצעי התחבורה המהירים והיעילים . אך יש לציין , שאם באזורים הממוזגים אמצעי התחבורה האווירית הם בעלי תפקיד חשוב אד לא יחידי , הרי ניתן לומר , שבאיזור הצחיח ( ואולי עוד באזורים בעלי תנאי סובב קשים , כמו יער העד , או מדבריות קרח ) ייתכן שלולא התחבורה האווירית לא היו אפשריים כאן תנועת אוכלוסין וקיום אוכלוסיה . ברור שיותר מכל דבר משנים תנאי התהבורה המודרניים את המושגים הקודמים על מרחק וזמן . הדוגמה הטובה ביותר אפשר שהיא העזרה הרפואית המודרנית , שניתן להשיגה היום במרבית הארצות הצחיחות המפותחות באמצעות המטוס . השירות של הרופא המעופף באוסטראליה ( ציור ( 11 מאפשר קיומן של חוות בודדות במרחבים הגדולים ; הוראה באמצעות ראדיו מקנה לבני החו 1 ת המבודדות הללו את השכלתם היסודית .  אל הספר
מוסד ביאליק