קווי־האופי הייחודיים של התיעוש באיזור הצחיח־למחצה

אף בצורת חיים המסורתית ביותר של חקלאים יש יסוד מסוים , אם כי בדרך כלל קטן , של מלאכה ביתית ו אריגה , סריגה , גילוף בעץ , בנייה ותיקון כלים . אך המרחק בין עיסוק זד . לבין דרד חיים המבוססת כולה על מוצרי יצוא גדול מאוד . האיזור הצחיח למחצה אינו יוצא מכלל זה : נפחות , צריפת מתכות , הכנת עדיים , סריגה ואריגה היו תמיד חלק של חיי האוכלוסיה . אך לא היה לעיסוק זה מעמד שביכולתו לבסס אוכלוסיה בעלת היקף גדול . ה'תיעוש , ' הערוך לפעילות בקנה מירה גדול ומתכוון במיוחד לייעד מוצרים למסחר ולייצוא מחוץ לאיזור , לא היה מצוי במידה ניכרת באיזור הצחיח . קיומם של שטחים ריקים נרחבים , תחת שמים בהירים רוב ימות השנה , הביאו אל האיזור הצחיח את התעשיות הצבאיות השונות . כך , למשל , מפעלים לייצור תחמושת חייבים להיות מרוחקים ממרכזי היישוב , וכן מפעלים אטומיים שונים 1 מרכזי ניסוי נשק אטומי נמצאים כולם באיזור הצחיח ( רגאן בצפון הסהרה , המדבר האוסטראלי , מדבר ניוואדה וערבות קאזאכסטאן . ( גם תחנות המעקב אחרי תנועת הלוויינים המלאכותיים זקוקות לשמים בהירים , ומרביתן נמצאות בתחום הצחיח או הצחיח למחצה . אין ספק שמפעלים אלה...  אל הספר
מוסד ביאליק