העיור באיזור הצחיח־למחצה; צומתי תחבורה

אחד השימושים הלא חקלאיים מהעתיקים ביותר באזורי הגבול של התהום הצחיח הן ערים , שיסוד קיומן בהיותן צומתי תחבורה ? ערי שיירות ( אם כי במקרים רבים היו קשורים בעיסוק חקלאי . ( סוג זה של יישוב באיזור הצחיח למחצה הוא בעל תפרוסת כללית , הן בשטח והן בזמן ; לאורך כל הדרכים של העולם הישן הצחיח והחדש נתקיימו , זה אלפי שנים , יישובים שעיקר עיסוקם היה בסיפוק מזון ומים לשיירות , והיותן מרכזי מסחר במקום שבו הצטלבו הדרכים מכיוונים שונים . אפשר לתאר את חייהן של ערים כמו פאלמירה ב'סהר הפורה' של המזרח התיכון כצומת בין התוואי צפון דרום ומזרח מערב / הערים כמו בוכארה , סאמארקאנד באסיה המר כזית , בתוואי החשוב בין סין לאירופה ובין האוראל לאפגאניסטאן ; את יישובי סהרה הצפונית ובייחוד הדרומית , כגון טימבוקטו וגאו כערים קלאסיות במובן זה . חלק גדול של תפקיד זה נתרופף בעשרות השנים האחרונות , משהוחלפו שיירות הגמלים במכוניות משא , וההכרח באתנחתות בדרך נעשה פחות חמור , והמרחקים בין תחנה לתחנה נעשו גדולים יותר .  אל הספר
מוסד ביאליק