תפקיד המכרות בפיתוח האיזור הצחיח של צ'ילה

תפקידם ההיסטורי של מכרות ביישוב איזור צחיח מודגם בצורה בולטת באיזור הצחיח של צ'ילה . אם כי היום אין יישובים אלה נמנים עם החשובים ביותר במדינה , הרי עיון בהתפתחותם נותן לנו מושג על השפעתו וחשיבותו היישובית של יסוד זה . במשך מאה וחמישים שנה מאז הכיבוש הספרדי היתה קופיאקו ( Copiaco ) תחנה בדרך הגדולה מצפון לדרום . ( 1924 , Bowman ) תושביה התקיימו על מרעה וגידול גפן . אמנם ידוע היה שיש מעט זהב באלוביו נים של נחלי העמקים 1 אך בגלל השיטה שהיתה נהוגה בהפקת הזהב—שטיפת האלובי 1 נים במים רבים—לא נוצל איזור ק 1 פיאקו , בשל התנאים הארידיים . השינוי בשיטת ההפקה בראשית המאה השמונה עשרה—הפקה מתוך שכבות גושאות זהב במקום שטיפת אלוביונים—העלה את קופיאקו לדרגת חשיבות גדולה . בתוך שנים מעטות היתה ליישוב גדול וזכתה במעמד של עיר בשנת . 1744 אך עם תהליך הפיתוח הורגשו יותר המיגבלות האקלימיות וחוסר המים של האיזור . הכרייה דרשה מים רבים , ותנאי התחבורה הבלתי מפותחים מנעו הבאת מים . החקלאות הוגבלה עד לגבול יכולת אספקת מי השקיה . הטיפול באספקת המים היה מבעיותיה העיקריות של מועצת העיר . עד לגילוי הכסף בראשית ה...  אל הספר
מוסד ביאליק