שיפור החקלאות על־ידי איקלים צמחים, ידע אגרוטכני והתמחות בגידולים בעלי ערך כלכלי גבוה

ייתכן כי עבר הזמן שבו צריך היה להוכיח , כי אפשר לקיים חקלאות באיזור הצחיח למחצה , אם תינתן השקיה מספקת . כיום יש לברר קודם כול את השאלה אם משק כזה ישא את עצמו , או שיהווה נטל נצחי על האוכלוסיה , אפילו היא יכולה לשאת נטל כזה . יש בוודאי מקום לחקלאות מתמחה , כלומר בניית ענפים כאלה העשויים לעשות את האיזור בזמנים מסוימים לספק היחיד של מצרך זה או אחר , או להגיע בגידול מסוים להישגים בלתי רגילים . חקלאות מתמחה כזאת קיימת בענפים רבים בישראל , בקנה מידה ארצי ובקנה מידה של מסחר בינלאומי . בקנה המידה הארצי אפשר לראות את גידולי ירקות מבכירים של הערבה ובקע הירדן בכללותו . בקנה מידה בינלאומי גידול הוורדים תחת מעטה פלאסטיק במישור החוף המרכזי והדרומי אפשר שהוא הדוגמה לכך ; אך ברור שבלי ארגון מסועף — אשראי להשקעה היסודית הגדולה , אשראי לרכישת כלי רכב , תיאום עם מטוסי הובלה , חקר שווקים והשיווק באירופה — אי אפשר היה שיתפתח ענף זה , אשר היקף מכירותיו עלה בתוך שנתיים שלוש מלא כלום לעשרות מיליוני דולאר לשנה . הוורד הנקטר בשעות הבוקר באיזור לכיש , מגיע כבר לפני הצהריים לבית האריזה המרכזי בשדה התעופה לוד ,...  אל הספר
מוסד ביאליק