השפעות חברתיות ואקולוגיות עם הכנסת מים לתוך האיזור הצחיח

העברת כמויות מים גדולות לאיזור הצחיח נראית בלתי נמנעת . שלא כמו לפני דור או דורותיים העברות אלו ניתנות לביצוע מבחינה טכנית ; מקורות אנרגיה זמינים יותר מאשר בעבר , וכן יש אפשרות של התגברות על מכשולים טופוגראפיים . הע ברות אלו כדאיות במקרים רבים גם מבחינה כלכלית , כי ערכם של ד 1 מים נמדד לא רק בתוצר הישיר שלהם ( למשל , גידול חקלאי , ( אלא גם בערכו של הגידול הזה המדרבן פעילויות נוספות ( מסחר , תיווך . ( כך , למשל , ימה מלאכותית שנוצרה תוך כדי בניית סכר , שמטרתה הישירה היתה השקיה וחשמל , מביאה להכנסות נוספות בתפקידה כמרכז קייט . מכאן , שכל מפעל מים בגודל ניכר תהיינה לו השפעות הן במוצא המוביל והן במבוא המוביל ; השפעות מסוימות אפשר שתהיינה גם לאורך התוואי של המוביל , התוצאה הראשונה—אם מדובר בסכר גלוי שבונים אותו לשם איחוז המים—היא ההצפה של השטח שנועד למאגר . הדבר משפיע על הצמחייה שנכחדת , על החי , וגם על האדם ; כך , למשל , בבניית 'ימת נאצר' במצרים העילית היה צורך בפינוי ובנייה מחדש של כפרים אחדים , וכן בהעברת המקדש המצרי הקדום אבו זימבל לאיזור שאינו מוצף . מצד אחר , שפכי הנהרות , שהיום אין...  אל הספר
מוסד ביאליק