מקורות-מים בלתי־שיגרתיים: התפלת מים מלוחים

מקור מים זה שייך כולו לעידן הטכנולוגיה המודרנית ; תפוצתו תלויה בבעיות כלכליות יותר מטכנולוגיות ; טרם נמצאה שיטה העשויה ליצור מים מותפלים במחיר שישתווה למחיר המים ממקור שיגרתי . ודאי , במקומות שבהם אין מים כלל בנמצא , והמים המותפלים הם מקור המים היחיד , ויש הכרח כלכלי , צבאי או מדעי לקיומו של יישוב באותם מקומות , שם אין החישוב הכלכלי מכרלע . אם כי קיימות מדינות רבות , שפ 1 טנציאל המים שבהן טרם נוצל במידה מכרעתיש מדינות באיזור הצחיח המנצלות אף פחות מחמישים אחוז מפוטנציאל זה , בצד ניצול של 93 % ( מדינת ישראל ; — , ( 1960 , white בכל זאת הצורך במציאת מקורות מים בלתי קונבנציונאליים , כלומר התפלת מים ממעיינות מלוחים או ממי הים , הולך וגדל ; כבר כיום מתקיימות ערים שלמות על מים מותפלים . מה שהיה צו השעה במקרי . חירום—למשל , התפלת מים ליחידות צבאיות במלחמת העולם השנייה באזורים מחוסרי מים—נעשה היום להכרח ושיגרה בארצות בעלות פוטנציאל כלכלי חשוב , אך מחוסרות מים , כגון המפרץ הפרסי העשיר בנפט . התפלת מים לצרכים תעשייתיים ועירוניים באיזור הצחיח היתה לשיגרה בעשרים השנים האחרונות ; הבעיה היחידה שנותר...  אל הספר
מוסד ביאליק