המהפכה הטכנולוגית בהשקיה; השאיפה להעלאת רמת־החיים

התנאים שת 1 ארו למעלה—קיום חקלאי על הגשמים בלבד , או מיתקני השקיה בעלי רמה טכנולוגית נמוכה—הולכים ונעלמים ממפת האזורים הצחיחים למחצה בכל מקום שהיו נחלת הכלל לפני עשרות שנים בלבד , והיום גדל והולך מספר המדינות המשפרות את דרכי ההשקיה . ההווי המסורתי , שנתקיים אלפי שנים , עבר בעשרות השנים האחרונות תהפוכות גדולות יותר מאשר בכל אלפי השנים שקדמו להן . הסיבה לכך היא קודם כול התפוצה המהירה של הידע והטכנולוגיה , המאפיינים את תנאי הקומוניקאציה המודרניים , והתיעוש המושך אליו אנשים מן האזורים הנחשלים מבחינה כלכלית . האזורים הנחשלים החלו להתרוקן לטובת אזורים שיכלו להבטיח את הדרישות הכלכליות . אנשים הנתונים לסכנת בצורת ולהתקפת הארבה יכולים למצוא בנקל את קיומם בתוך האיזור הלח , הזקוק לכוחות עבודה . אך גם האנשים שנשארו בתחום האיזור הזה נושאים נפשם לתנאי קיום ולרמת חיים גבוהים יותר . תחום זה של העולם חייב לעמוד בתחרות עם רמות החיים הקיימות באזורים המפותחים של העולם—או להשלים עם התרוקנות מאוכלוסייתו . איכר אשר יסבול שנים אחדות מבצורת , ממכת הארבה , או ממחלת הגידולים , לא יהסס לעזוב את האיזור ולחפש לו קי...  אל הספר
מוסד ביאליק