ציור ‭.10‬ חתך בתוך קאנאט אופייני באפגאניסטאן. הקל המנוקד — מפלס מי התהום (לפי ‭(1959 ,Humlun‬