דרכי השקיה מסורתיות

יש להניח , שההשקיה בארצות הצחיח 1 ת למחצה עתיקה כימי תרבותן ; למעשה , תרבות הארצות הצחיחות למחצה היא תרבות ההשקיה על ביטוייה השונים . החיים בנאות מדבר אינם אלא תרבות של השקיה \ 1 הרבה משיטות ההשקיה הנהוגות היום מקורן בעבר הרחוק ! כשם שבחקלאות רבים הם הכלים שלא נשתנו מאז ימי התנ"ד , ואולי מלפני תקופת האבות—המורג , מחרשת עץ—כן ודאי רבים הם האמצעים להעלאת מים שמתקיימים בצורתם הנוכחית מאז התקופות הקדומות ביותר , Cantor ) . ( 1967 מקורות אספקת המים היו הן מי התהום והן מים עיליים . 1 יש לציין , שאין זהות בין המושג 'תרבות ההשקיה' לבין תחום התפשטותן של הארצות הצחיחות ; תרבות ההשקיה קיימת מעבר לתחום הצחיח . ( 1967 , Cantor ) אך ההשקיה באיזור הצחיח ייחודה בכך , שהיא הדרך היחידה לקיומה של חקלאות ואספקת מזון ; בארצות אחרות שבהן ההשקיה נהוגה , כגון ארצות המונסון , או אף אזורים לחים בעלי עונת יובש פחות או יותר קצרה , ההשקיה מארגנת את החקלאות , מביאה ליבולים גבוהים יותר , אך אינה תנאי בל יעבור כמו באיזור הצחיח .  אל הספר
מוסד ביאליק