ההשקיה המסורתית ברמות טכנולוגיות שונות

המאמצים לגבור על חוסר המים על ידי אגירתם , הובלתם , הטייתם ממקורות עשירים לאזורים הזקוקים להם , מופיעים למעשה באיזור הצחיח בכל הזמנים , וניתן גם לומר י בכל המקומות ; אך מידת הצלחתם של מאמצים אלה , היקפם וחשיבותם שונים מאוד . רק הטכנולוגיה של מאת השנים האחרונות , בעזרת המנועים שאינם קשורים דווקא במקור אנרגיה קרוב כלשהו—והרי עד לפני שנים מעטות האנרגיה המצויה היתד , בעיקרה זו של האדם או של הבהמה—הקפיצה עד למאוד את מפעלי המים השונים . העובדה שהמים נעים בכוח הגראביטאציה איפשרה את קיומם של מפעלי השקיה חשובים וגדולים בתקופות קדומות , אם כי בהגבלות הטופן גראפיות שה תנועה הגראביטאטיבית מכתיבה למפעלים אלד 1 . המים הזורמים היו למקור אנרגיה מהראשונים ביותר .  אל הספר
מוסד ביאליק