הנוודים והמדינה המודרנית

עצם קיומם של גבולות—על פי רוב גבולות של מחוזות , שהיו לגבולות של מדינות עם גמר השלטון הקולוניאלי—הוא בניגוד למסורת של תנועה בלתי מוגבלת של הנוודים 1 היום יש ששבט אחד נמצא בתחומי שתיים שלוש מדינות . שנית , המושג ' מדינה' והרגשת הלאומיות קרובים ליושבי קבע , אך זרים לנוודים , החיים בצורת חיים שבטית . הנוודים הם יסוד מאוד בלתי יציב , תנועותיהם אינן תמיד ניתנות לבדיקה , ולכן מרבית המדינות החדשות מנסות ליישב את הנוודים , לקשור אותם לאיזור מסוים . הנוודים הם מיעוט בכל אחת מן המדינות החדשות באפריקה הצפו נית והמערבית , להוציא מאוריטאניה , שבה הם רוב גדול מאוד . בעיית ארגון חיי נוודות על בסיס קולקטיבי , היינו שאת מקומו של השבט יתפוס הקולקטיב—קיימת בברית המועצות . ( 1956 , Dresch ) לפני המהפכה חיו האוזבקים בנאות מדבר , והטורקמאנים והקירגיזים היו רועים . צורת חייהם היתר . שבטית , פיאו דאלית . הרצון לשנות את צורות הארגון הכלכליות היה כאן עיקר הבעיה של הנוודות . נעשה מאמץ של הכנסת הנוודים לכלכלה פתוחה , מחוץ למסגרתם הסגורה ; כך , למשל , נוסדו קואוםראטיבים של מגדלי חציר . נתעוררו בעיות קולקטיביזאצ...  אל הספר
מוסד ביאליק