דרכי השיווק של הבקר והצאן

שיפור תנאי המרעה צריך לכלול בתוכו , בראש וראשונה , דאגה לשלום הבהמות : שירות ויטירינארי וחיסונים הם אמצעים ההולכים ומתאזרחים באיזור . הזקוקים לשיפור הם דרכי השיווק , דבר המצריך שינוי יסודי בדרכי המחשבה של מגדלי הבקר , וכן שיפור צמחי המרעה . מגיחים שערכו של הבקר עולה מדי שנה ני 7 % עד ; 10 ° / 0 אם כי אחוז זה אינו בטוח בכל שנה , בגלל הבצורות והמחלות , הריהו בכל זאת ריווח מסוים . אך אין הכרה של מיסחור של העדרים ! רק לעתים רחוקות הם נושא למימכר והפיכתם לכסף ממש . הצאן משמש במקום כסף , ובו משתמשים בחילופי סהורות . הבקר והגמלים הם הצורה המוחשית של הון , אותו מנסים להגדיל , אך לא לסחור בו ולא למוכרו . על כן תיתכן הגדלת העדרים בעזרת מרעה ותנאי השקיה משובחים , בלי שהאיזור ימכור וישווק יותר . ואולם האפשרות של שיווק הבקר היא השאלה הראשונה , אם מתכוונים למודר ניזאציה של גידול הבקר . הגמל חדל מזמן להיות בעל חשיבות כבהמת משא , בעיקר בצפון סהרה ו בדרומה עדיין יש לו חשיבות מה . כאן קיים גורם המרחק 1 המרחק מסהל עד לשוקי גאנה או חוף השנהב הוא 1500 ק"מ ; איזור צ'אד רחוק עוד יותר . רק שיפור הובלת הבקר י...  אל הספר
מוסד ביאליק