ההסתגלות לתנאים

ההברות המקבלות את תנאי הטבע כמות שהן ומאמציהן הם כמעט כולם רק בתחום של הסתגלות ולא בכיוון לשינוי , הולכות ופוחתות ממפת העולם , ונותרו למעשה רק חברות שריריות . החברה העולמית הנאורה רואה לעצמה חובה להעלות חברות אלו ולתת בידן יכולת טכנולוגית גבוהה יותר . אך הבעיה היא לא רק טכנולוגית י ! פתרונות לבעיות טכנולוגיות נענים יפה בדרך כלל ; אך אלו הן גם בעיות חברתיות , כי פתרונן גורר גם שינוי יסודי באורח חיים . חברה אנושית המדגימה , לא במקרים יחידים של כפר זה או זה , או משפחה זו או זו , את אורח החיים של הסתגלות מאכסימאלית לתנאי הסובב , הם הבושמנים בקאלאהרי . הבושמנים של קאלאהרי , נתכנו בפי חוקרים רבים 'אומני הקיום' ( " mast . ( 1962 , Van der Post ; 1953 , Debenham , " ers of survival בתיאוריהם מרבים החוקרים לתאר את המאמץ העצום , אותו משקיע הבושמני בכליו הפשוטים ביותר —חנית , קשת—כדי לצוד את ציד , 1 או שהוא בונה את סוכתו מענפי העצים המצויים בתחום מושבו , או שהוא מסוגל להוציא , מתוך מאמץ עצום על ידי שאיבה מתוך החול שבקרקעית הנחל , כמות של שניים עד שלושה ליטרים מים המספיקים לו לקיומו למשך יממה . ...  אל הספר
מוסד ביאליק