מבוא

יש להניח , שעם ראשית קיומו של האדם— homo habilis נעשו מאמצים של התאמת החיים אל התנאים הסובבים אותו ; בשלב מאוחר יותר נעשו מאמצים לשפר את התנאים הראשוניים . ככל שהתנאים היו נוחים יותר , קלה יותר היתה ההסתגלות אליהם ; בתנאים קשים במיוחד—קור עז , מכשולים טופוגראפיים , צמחייה עבותה , מדבר—לא יכלה סביבה זו לשמש מרכז לאוכלוסיה גדולה , כי לא סיפקה את תנאי הקיום הראשוניים של האדם—מזון , מים , מקלט . ככל שגדל הידע הטכנולוגי , כן גדלה האפשרות שהאדם ישנה את התנאים הסובבים אותו . כיוון שדיוננו הוא באזורים הצחיחים , הרי הכוונה בראש וראשונה לגילוי המים ושמירתם . אמצעים פשוטים ביותר בלבד קיימים היום רק בכמה חברות מבודדות ונחשלות , ויש לצפות ששינויים טכנולוגיים יגיעו בקרוב גם אליהן . עם זה יש לציין ששיטות שאיבת המים והובלתם במצבן הראשוני—כלומר , כששרירי אדם משמשים מקור האנרגיה היחיד—נפוצות הרבה יותר מן המשוער . הובלת מים בכדים על הראש קיימת לא רק באותן חברות שריריות בעלות רמה טכנולוגית נמוכה , אלא נמצא אותה כשיטה נפוצה במזרח התיכון , בהודו , ואפילו בדרום אירופה . נראה שבמקרים כאלה אין זאת אלא בעיה כ...  אל הספר
מוסד ביאליק