תגובות פיסיולוגיות של האדם על הסובב הצחיח

מאז כלחמת העולם השנייה נעשו חלקים רבים של האיזור הצחיח—ובמיוחד אלה הצמודים לארצות מפותחות—למרכזי משיכה לאוכלוסיה רבה וחדשה , אוכלוסיה עירונית בעלת רמה טכנולוגית גבוהה לערך , אך ללא מסורת והרגלי חיים המיוחדים לאיזור הצחיח . האם נהירה זו היא מגמה זמנית שאחריה יבוא כישלון , או שמא אפשר לעשות מהארצות הצחיחות תחום מחיה קבוע ? יישובן של הארצות הצחיחות בעבר היה קשור לא אחת בכשלונות , Amiran ) . ( 1966 הסיבות לכשלונות אלו היו באספקת מים בלתי מסודרת , במחלות שנתלו בתנאים המיוחדים האקלימיים , כשלונות כלכליים וחברתיים , הרס ארגוני של יישובים ושל מיתקני ההשקיה . בתנאי החיים של האדם המודרני יש חשיבות לא רק לתנאי תברואה ומגורים נאותים , אלא גם למוטיבאציה חזקה העשויה לקשור את האדם אל סביבתו החדשה . את תנאי החיים הפיסיים אפשר לארגן באופן שלא יהיו מכשלה לחיי האדם ; השאלה אפוא אינה של האפשרות , אלא של המחיר שאפשרויות אלו עולות לחברה . התנאים הפיסיקאליים המאפיינים את האיזור הצחיח—הקרינה המוגברת , הטמפרא טורה הגבוהה של האוויר והמאמץ הפיסי—מטילים על האדם מעמס חום ניכר , שעליו ניתן להתגבר רק על ידי התאיידו...  אל הספר
מוסד ביאליק