בעיות הצומח

העדר מים מסכן את קיומם של הצמחים , או לפחות את התפתחותם ; אך הברירה הטבעית והאבולוציה יצרו טיפוסי צומח , המסוגלים להמשיך ולהתקיים בתנאים הקשים השוררים באזורים הצחיחים והצתיחים למחצה . ( i 960 , Oppenheimer ) צמחים אלה מחזיקים מעמד בהעדר לחות , ועומדים גם בפני הקרינה והטמפראטורה הגבוהות , ברוחות ובסופות חול . בדרך כלל תכונה זו של יכולת קיום בתנאים אלה מכונה קסיר 1 פיטיזם . לא כל הצמחים הם מסוג זה . כד , למשל , ישנם צמחים החיים מיד אחרי ירידת גשם , ובמחזור חיים מהיר מאוד נובטים , מתפתחים ויוצרים זרעים תוך שבועות אחדים ; הם בורחים מתנאים צחיחים ואין נראה בהם כל מנגנון מיוחד המתאימם לתנאים הנזכרים . לכן אלה לא ייקראו קסירופיטים . אחרים , התופסים מים בעומק רב בגלל מערכת שורשים מיוחדת , אף הם אינם נכללים בסוג זה . אלה צמחים המבזבזים הרבה מים , במקום להשתמש בהם—כמו קסיר 1 פיטים אמיתיים—בצורה חסכונית . התכונות האופייניות של הקסירופיטים האמיתיים הן : ( 1 ) הפחתה במספר העלים , התקפלותם וקיצור היקפם , עד כדי היעלמות מוחלטת ; ( 2 ) השמירה על משק המים עשוי להביא גם לעיבוי הרקמה המגנה ( רותם , הרדו...  אל הספר
מוסד ביאליק