השימוש והשימור של קרקעות האיזור הצחיח

קרקעות איזור זה נמצאים בשיווי משקל עדין ביותר לגורמי האקלים והצמחייה , וכל שימוש בהם חייב להביא בחשבון שיווי משקל זה . השימוש האקסטנסיבי יתאים לקרקעות החומים הערבתיים , אך יש לבחור שיטות מתאימות . עיבודים במדרונות חייבים להיעשות על ידי דירוג , המביא בחשבון את נגר המטר . באדמות חוליות , במיוחד באלה אשר בעומק של כחצי מטר מצויה בהן שכבה של קרקע חרסיתי , הגידולים האקסטנסיביים יתאימו מאוד לתכונות הטבעיות של הקרקע . מחזור הזרעים הכרחי לשם קיום פוריותה של הקרקע . סחיפה על ידי רוח מסוכנת במיוחד , אם מסירים את הצמחייה הטבעית למען הכנסת גידולים תרבותיים שאינם מכסים באותה מידה את הקרקע . אתת הבעיות של הקרקעות באיזור הצחיח הוא גידול בקר , והמרעה בכללותו . גידול בקר , בצורה אקסטנסיבית הוא מדרכי השימוש בקרקעות גם באיזור צחיח למחצה ( ציור . ( 25 אך הצלחתו אינה מובטחת אלא באיזור המקבל לפחות 150 מ"מ גשם לשנה . אפילו כך , הכנסת ראשי בקר מרובים מדי לתוך המרעה , או ריכוזם בנקודות מצומצמות , מביאה עמה הן הרס הצמחייה והן סכנת סחיפת הקרקע . מצד אחר , שיבוח המרעה על ידי הכנסת צמחי מרעה חדשים , כגון קטניות , ע...  אל הספר
מוסד ביאליק