התהוות ומיון קרקעות באיזור הצחיח

בגלל התנאים האקלימיים , המצטיינים בלחות מעטה וטמפראטורות גבוהות , הן הסלעים והן המינראלים אינם בשלבי בלייה מתקדמים ; השבירה המיכאנית פיסיקאלית היא השלטת . אלו הם למעשה קרקעות אבן ( lithosoils ) בלתי מפותחות הם ממו יינים לשתי קבוצות : קרקעות סיחוי וקרקעות הרבדה . ( 1962 , Aubert ) א . קרקעות סיחוי . אלו הם קרקעות שנעדרים מהם המרכיבים עדיני הגרגר , שהוצאו והוסעו על ידי הרוח אל האזורים הסמוכים . הם אופייניים לאיזור הצחיח שאין בו לחות מספקת העשויה לקשור את המרכיבים הדקים לשכבת קרקע ושאין בו צמחייה שאף היא מסוגלת לחבר את החרסיות . קרקעות סיחוי אלו מתחלקות לשלוש קבוצות : ( נ ) החאמאדות . אלה הם מישורים , רמות או הרים , הבנויים סלעי אם חשופים , מכותרים או מחוספסים . המרכיבים של הקרקע הם פרי בלייתו של סלע האם המונח מתחתיו . ( 2 ) הרג הוא טיפוס של קרקע מדברי הבנוי חצץ , על פי רוב מזוות מאוד , כש החצץ בנוי סלע עמיד ( גיר קשה , דולומיט או צור , ( המעוגן בתשתית פחות עמידה ( קירטון , גיר סחיף , חווארים . ( החצץ העמיד הוא הבלית של שכבות עמידות יותר שנהרסו כבר 11 הרג מכסה משטחי סחיפה נרחבים ומדרונו...  אל הספר
מוסד ביאליק