המחזור ההידרולוגי ומאזן־המים

המחזור ההידרולוגי , כלומר המערכת המובילה את מי האוקייאנוס המתאיידים אל היבשת ומחזירה אותם אל האוקייאנוס , היא תופעה ידועה היטב ונחקרה היטב . עם זאת , מקטעים שונים של מערכת זאת ניתנים להכוונה בפרטים מסוימים , כגון תכולת המים בקרקעות ובצמחייה ; פעילותו של האדם בשני התחומים הנזכרים עשויה להביא שינויים במערכת הזאת . הידע על שימור פרקי המחזור ההידרולוגי שהאדם יכול לפקח עליהם—הצמחייה והקרקע—הולך ורב , אך אינו קיים במידה מאוזנת בכל הארצות , ובוודאי שלא בארצות בתהום הצחיח , בהן חסר ידע בסיסי ; טרם נבנו תחנות מעקב אחרי משטרי הזרימה , טרם נמדדו כמויות הספיקה בנחלים , וטרם נקבע אומדן אוצרות מי התהום . מי התהום הרדודים עלולים להתדלדל על ידי עיבוד קרקע בלתי מתאים , על ידי רעיית יתר ואף על ידי ייעור מוגזם . יש לאזן את המצב על ידי העדפת צמחים קסר - | פיטים לעומת פריאטופיטים , היינו צמחים הדורשים מעט מים לעומת צמחים הדור שים הרבה מים למחייתם . נמצא , למשל , שכמות המים שלה זקוקות חורשות פריאטו פיטיות בדרום מזרח ארצות הברית על פני שטח של 3 קמ"ר בעונת גידול אחת היתה מספיקה לכל צורכי המים לעיר בת כ 25 ...  אל הספר
מוסד ביאליק