התהוות עתודות מים תת־קרקעיות באיזור הצחיח

ההשפעות המיידיות של האקלים ניכרות במפלסי מי תהום הרדודים ; ככל שהמפלס עמוק יותר , והמילוי החוזר שלו מתקיים בעזרת מובילים עמוקים שמחוץ לאיזור הצחיח , ההשפעות המיידיות של האקלים קטנות יותר , דהיינו , התנודות העונתיות , וההרכב הכימי של המים מושפעים פחות מהתנאים השוררים . על פני השטח שמעל למפלס . אמנם נכון , שהתכולה המינראלית של מי התהום עולה עם העומק של המפלס , אבל , מצד אחר , באיוור הצחיח אף במפלסים רדודים נמצא תכולה מינרא לית גבוהה , בהשוואה למפלסים הרדודים באזורים הלחים . המילוי החוזר של מי התהום עשוי להתקיים אם על ידי הגשמים היורדים מעל לאיזור , ואם על ידי חדירה מהאזורים הסמוכים . המקרה הראשון חשוב באיזור הצחיח למחצה , אבל אך ורק בתחום גשמי העונה הקרה : באזורים בעלי גשמי קיץ , ההתאבדות כה גבוהה עד שמילוי חוזר על ידי גשמי עונה אפסי הוא למעשה . בכל המקרים הגורם הקובע בכמות המים לשם מילוי חוזר היא כסות הקרקע : אם פני השטח הם סלעים חשופים , סדוקים , או חולות , המילוי החוזר עשוי להיות בעל חשיבות כמותית ; אם הקרקע הוא חרסיתי , גוברים הזרימה וההתאיידות על ערך החיל חול . דוגמה לכך הם מי ...  אל הספר
מוסד ביאליק