ציור 9א. מלכודות־מים בתחום הצחיח. ‭.1 —‬ יון. ‭.2 —‬ משקע קלאסטי עדין. ‭.3 —‬ משקע קלאסטי גס־גרגר. ‭.4 —‬ חרסיות. ‭.5 —‬ משקעים אגמיים. ‭.6 —‬ סלעי־ משקע עמידים. ‭.7 —‬ טוף געשי. ‭.8 —‬ לבה. ‭.9 —‬ מפלס מי־תהום. ‭.10 —‬ מעיין. סוגי המלכודות ו ‭.1 —‬ חוף ים. ‭.2 —‬ מישור־חוף. ‭.3 —‬ אגן בין־הררי (לפי ‭(1952 ,Picard‬