'מלכודות' של מי־תהום

מציאות הסלעים המתאימים עדיין אינה מבטיחה את קיומם של המאגרים ; מצב טקטוני מסוים עלול להגביר או להקטין את הסיכויים להתהוותו של המאגר . פיקארד ( 1952 , Picard ) מבדיל בכמה טיפוסים מובהקים של מלכודות מי התהום . 10 מלכודות של חוף הים מודגמות מחוף סיני ( ציור 9 א . ( כאן נאגרים המים במשקעים יבשתיים חופיים דטריטיים , כגון חול וחצץ , כשמי התהום רדודים ובעלי ספיקה קטנה . אם במישור החוף קיימים חילופים בין סלעים קלאסטיים אוגרי מים לסלעים חוסמי מים ייתכנו מקורות מי תהום עשירים ועמוקים יותר . כך , למשל , במישור החוף של ישראל ובמארוקו ( ציור 9 א . ( . 2 מלכודות בתוך אגנים בינהריים מודגמות מהרי האנדים או איזור ה'אגנים ורכסים' במערב ארצות הברית ( ציור 9 א . ( גם כאן המאגר מצוי בתוך סלעים צעירים של משקעים אגמיים , המוגבלים על ידי הרים גבוהים . לעתים עלול להיות גם לחץ ארטסי מקומי . . 3 מלכודות באיזור קריסטאליני הן מעטות ועניות במים . מי התהום מצויים בכיסים בלויים של סלע האם , וספיקתם קטנה ; הדוגמה היא אפריקה המזרחית . אפשרות אחרת היא מלכודת בתחום של זרמי לבה המרובדים על טופים געשיים . הספיקה עשויה להיו...  אל הספר
מוסד ביאליק