מקורות מי־התהום

המים—ובמיוחד מי התהום—הם אחד היסודות הראשוניים של האקולוגי של האדם , בכל מקום ובכל זמן . לכן ברור , שזמינות המים , הידע על הימצאותם ועל דרכי השימוש בהם , וכן הדאגה לאגירתם והבטחת זמינותם הם מן היסודות הראשוניים לפיתוח הארצות הצחיחות או הצחיחות למחצה . המים העיליים כמעט שאינם נמצאים באיזור הצחיח , חוץ מן הסביבה הבלתי אמצעית של המעיינות , או הנהרות המעטים המגיעים לאיזור מהתחומים הלחים . בשנים האחרונות הולך וגדל הידע על מי התהום באיזור הצחיח , הן מתוך הפעילות לפיתוח החקלאי של האיזור , הן מתוך הצרכים הגדלים של עיור 1 של האיזור ותיעושו , ולא לאחרונה—מהיותו איזור חלוץ של מחקר וניסויים מתקדמים . ( 1962 , Dixey )  אל הספר
מוסד ביאליק