הדינאמיות של השטפונות

הדינאמיקה של התהליכים הגיאימירפיליגיים מותנית באופי הבלתי רצוף של התהי ליכימ הללו < המאפיין את השיטפון באיזור הצחיח היא חזית השיטפון , כלומר כמות המים המיידית הגדולה , ושיא הספיקה נמצא בראשית השטפון . הספיקה הגדולה יש לה חשיבות גיאומודפולוגית בכך , שהיא מסוגלת לשאת את הבלית הרבה המצטברת במדרונות העמק ובקרקעיתו במשך העונות היבשות . עוצמת הסחיפה של חזית גדולה יותר בשיטפון בעל חתך הידר 1 ל 1 גי גדול ( כלומר , כמות מים רבה יותר במשך זמן נתון ) מאשר בשיטפון ממושך , בעל ספיקת מים גדולה אך בתוך זמן ממושך . לגבי משק המים יש כמובן ערך רב יותר לסוג השני . חזית השיטפון מתקדמת בדרך כלל במהירות גדולה : מהירויות של 3 עד 7 ק"מ / שעה נאמדו על ידי חוקרים שונים , והיו אף אומדנות של 20 ק"מ / שעה 1 Tricart ) . ( 1969 Cai 11 eux מהירויות אלו ' קרובות למהירויות של נהרות הרריים באקלים הממוזג , שהם , כידוע , בעלי עוצמות סחיפה גדולות . כתוצאה מכך—אחוז הטעינו ! בתוך הנחלים של האיזור הצחיח הוא גבוה , וכבר הזכרנו את ערכי העכירות הגבוהים שנמדדו בנהרות שבאיזור הצחיח . אך על הובלת הגר 1 פת—כלומר הטעונת גסת הגרג...  אל הספר
מוסד ביאליק