פעילותם הסחיפתית של המים הזורמים באיזור הצחיח

פעילות סחיפתית של המים הזורמים באיזור הנידון מותנית , קודם כול , בשוני המהותי של הזרימה הזאת : אין זו זרימה קבועה , כי הנחל אינו ניזון ממעיינות ( אם כי יש מקרים מועטים מאוד , כגון המעיין הכביר ראס אל עין בגבול סוריה תורכיה , המפיק שני מיליארד מ"ק מים לשנה ויוצר נהר איתן ;( הזרימה היא תוצאה של הגשמים בלבד , והאופייני הוא אפוא משטר זרימה בלתי רצוף 1 Tricart ) , CaMeux . ( 1969 מחקר כמויות הזרימה קשה למדי באיזור הצחיח . בדרך כלל מבטאים את מקדם הזרימה כיחס בין כמות הגשמים היורדת ( במ"ק ) לבין הספיקה הנמדדת בקו הניקוז המרכזי של האגן ( גם כן במ"ק ;( יחס זה כשהוא מוכפל ב 100 מתקבל כאחוז מתוך כלל הגשמים שירדו מעל לאגן . אך בעוד אשר באיזור הלח ניתן לעשות חישוב כזה לאורך כל השנה , באיזור הצחיח חייב החישוב להיעשות לא רק לגבי העונה הגשומה בלבד , אלא לכל גשם ולכל שיטפון הנובע ממנו בנפרד . עריכת המדידות מתקשה גם בגלל מיעוט תחנות ונתונים ; המכשירים אשר בעזרתם נעשות המדידות , אינם תמיד מהימנים ; מכשירי המדידה הסטאנדארטיים באפיקי הנחלים לא תמיד מוכנים לספיקות בלתי צפויות ההורסות את כל המיכשור , כולל...  אל הספר
מוסד ביאליק