ציור ‭.8‬ הדלתה של טוקר, סודאן, המדגימה את ממדי ההצפה המשתנים פעם בפעם (לפי ‭(1948 ,Tothill‬