הזרימה באיזור המדברי

הזרימה באיזור המדברי—להוציא נהרות אלוכטוניים , כלומר נהרות החוצים אמנם את המדבר , אך מקורם אינו מצוי בו ואין הם מקבלים בו יובלים והקטע העובר במדבר הוא להם קטע הפסדי ברור—היא אך ורק הזדמנותית , והמצב הנורמאלי של האפיקים הוא מצב של יובש . הזרימה הנהרית במדבר מוצגת בדרך כלל כזרימה קאטאסטרופאלית , לפי שהיא הורסת את גדות האפיק , מונעת תנועה בכבישים החוצים את האפיקים , שוטפת את היישובים הממוקמים בחופי האפיק או אף בתוכו ( כגון נווה מדבר פייראן בסיני , הבנוי בתוך נחל פייראן , ( וגורמת לטביעתם של האנשים המצויים אותה שעה באפיקי הנחל , שהם מן התחומים האנתרופוגיאוגראפיים הפעילים בתוך המדבר . לא בכדי אמרו , שיותר אנשים טבעו בנחלי המדבר מאשר מתו בצמא . מכוניות המעיזות לעבור בכביש מוצף במי השיטפון נסחפות , ונהגיהן משלמים בחייהם בעד נסיונות מעבר אלה . עם זאת , השטפונות העיקריים הם בשולי המדבר , או שמקור המים בא משולי המדבר במוצאי נחלים מהרים גבוהים , מהת רכזות עוצמת זרימה רבה . דוגמאות לשטפונות פתע בעלי עוצמה רגעית רבה , אך קצרה , קיימות בכל אתר מדברי שבו היתה האפשרות לצפות בתופעה זו או אף למודדה . כ...  אל הספר
מוסד ביאליק