ציור ‭.7‬ מהלך הסופד. מיום 11 במארס ‭.1 — .1966‬ מעל ל־50 מ"מ גשם. ‭,2 —‬ פחות מ־50 מ''מ גשם. ‭.3 —‬ איזוהייטה שנתית של 100 מ"מ גשם (לפי שיק, ‭.(1968‬