נגר־מטר (run-off)

אחוז ניכר של גשמי האיזור הצחיח הם גשמים מקומיים , מצומצמים בשטח ובזמן , ועל כן הזרימה על פני השטח—נגר מטר—אינה מגיעה לכלל התארגנות בתוך מערכת ניקוז אלא לעתים רחוקות . הדבר נכון במיוחד במדבריות שהם בעלי תבליט מתון , מישורי . בלשון אחר : כמות גשם קטנה , בת כמה מילימטרים , מאפשרת אמנם זרימה על פגי שטח בטווח מקומי , אבל לכלל שיטפון אזורי מגיעים רק פעמים אחדות בשנה . ( 1970 , pianhoi ) הפתאומיות בפרוץ השיטפון היא אופיינית לזרימה באיזור הצחיח ; אך גם הזרימה על פני השטח ( sheet wash ) היא מהירה מאוד , מאחר שאין לה מכשולים בדמות צמחייה או קרקע , במיוחד במדרונות גראניטיים , אם אין בהם סידוק וקירותיהם חלקים . לזרימה מהירה זו על פני השטח יש בכל זאת שלושה מכשולים י ( 1 ) החיל חול ( 2 ) ; חסימת האפיק ! ( 3 ) האופי המקומי של הגשמים . . 1 החילחול . נגר מטר הוא עודף המשקעים על החילחול ועל ההתאדות ו הוא מתחיל כאשר שיעור המשקעים עולה על שיעור החילחול בתקופה די ממושכת , שבה עשוי להתמלא מאגר המים המקומי . כמות נגר המטר גוברת עם גבור עוצמת הגשמים ועם גבור השיפוע על המדרון , והיא פוחתת עם גבור החיספוס של ...  אל הספר
מוסד ביאליק