ציור ‭.5‬ העתקת האזורים האקלימיים במשך הקרחון של וירם ‭.1 —‬ קרחונים. ‭.2 —‬ טונדרה. ‭.3 —‬ יער מחטני. — ‭.4‬ יער ים־תיכוני. ‭.5 —‬ ערבה ומדבר. ‭.6 —‬ סאבאנה. ‭.7 —‬ סאבאנה לחה ויער טרופי. — משמאל — הולוקן ; מימין — וירם (לפי ‭(1957 ,Budei‬