האקלימים של הפלייסטוקן: פלוביאלים ואינטרפלוביאלים

תקופת הפלייסטוקן כוללת חמש התקדמויות והתגברויות של מיכסת הקרחונים ברחבים הגבוהים של כדור הארץ וארבע עד חמש תקופות בינקרחוניות שהפרידו ביניהן , בתוך מיליון עד אחד וחצי מיליון השנים האחרונות . בטרם קבע האדם לעצמו תחומי מחיה בטוחים , לפני כ 10 , 000—12 , 000 שנה , הביאו תנודות התפש טות הקרחונים ונסיגתם תנועות של בעלי הדויים והציידים דרומה וצפונה . אף כיום יש נדידות אוכלוסין , בעיקר בתנאים טכנולוגיים נחותים , וידועות בצירות אשר בעקבותיהן נעו אוכלוסיות שלמות מאיזור לאיזור . המונח 'פלוביאלי' בא לציין חדירת תנאים לחים יותר לרחבים הנמוכים , הפלוביאלים נחשבו כמקבילים לתקופות הקרח ברחבים צפוניים יותר ; הפלוביאל מוגדר כשלב של הגברה רבת תפרוסת וארוכת טווח של משקעים , שהיא ממושכת ואינטנסיבית עד כדי להיות בעלת מובהקות גיאולוגית . האופי האקולוגי של אקלימי הפלייסטוקן היה שונה מאיזור לאיזור ( ציור . ( 5 תקופת הקרח באיזור הצחיח של הרחבים הבינוניים באה לידי ביטוי בערבה האירופו אסיאנית , במסטר , הספרדית , ברכסי האטלאס , ועוד . האיזור הוא קצתו תחום המדבר הפלאנטארי וקצתו תחום המדבר התבליטי . האקלים הקרחו...  אל הספר
מוסד ביאליק