האפשרויות של השתנות מערכת הרוחות באיזור הצחיח־למחצה

הבנת התזוזה האפשרית של מערכת הרוחות העולמית במשך הפלייסטוקן דורשת דיון מוקדם בסיבות הצחיחות האקלימית . שני גורמים עיקריים אחראים לצחיחות אקלימית י התבליט וחלוקת פני כדור הארץ ליבשת וים , מצד אחד , והתכונות הפי סיקאליות של מערכת הרוחות העולמית , מצד אחר . ( 1961 , Butzer ) את ההשפעה השלילית של התבליט ניתן להגדיר כ'צל הגשם / הנגרם על ידי רכס הרים גבוה , הניצב לכיוון זרימת האוויר העיקרית שמביאה גושים לחים ; תוצאת ההשפעה הזאת הן מדבריות של צל הגשם—טאקלה מאקן במרכז אסיה , רמות של מרכז הרי הסל עים , או מדבר יהודה שבארץ ישראל . ברור ששינוי בזרימת האוויר—אם אמנם נתקיים במשך הרביעון בצורה מובהקת—עלול להיות בעל חשיבות לגבי קיומו של מדבר מסוג זה באותו המקום . אשר לריחוק מהים , הרי גלעינה של יבשת , המרוחק מרחק ניכר מהאוקיינוס הלח והחמים , הוא על פי רוב יבש . במקרה של אסיה המרכזית , אף אם נתעלם מהמסגרת ההררית , גושי האוויר הלחים חייבים לעבור אלפי קילומטרים ממקור מחצבתם עד הגיעם אל המרכז , וכך כבר איבדו על פי רוב את הלחות הראשונית שלהם . נתונים אלה של תבליט וריחוק הם סיבות קיומו של האיזור הצחיח בר...  אל הספר
מוסד ביאליק