אקלימים פלייסטוקניים בתחום הצחיח־למחצה ומשמעותם לגבי הנוף הנוכחי