השתנות המשקעים השנתית בכפר רופין ובית־שאן, בשנים ‭1947—1939‬