פאתי מדבר האדם בסובב הצחיח למחצה

רב גיר- דב ניר : פאתי מדבר דב ניר פאתי מדבר האדם בסובב הצחיח למחצה מוסד ביאליק ירושלים DOV NIR ON THE FRINGE OF DESERT MAN IN THE SEMI-ARID ENVIRON MENT  אל הספר
מוסד ביאליק