ה. מדרש תדשא

אמרנו למעלה שלדעת אברהם אפשטיין "מדרש תדשא מיסודו של ר' משה הדרשן בא . " מדרש זה מרבה לעסוק בנושאים מספרי בראשית ובמדבר , ואילו צדקו דברי שלו עצמו לליסבון , ולדבריו הוא קווה למצוא בכתבים אלה ניחומים לנפשו על תלאותיו ובעיקר על בניו שנאלצו להמיר את דתם . אלא שמפחד גזרות השלטון העריץ הוא נאלץ להיפרד גם מהם . הוא טמן את כתביו תחת עץ זית גדול מחוץ לעיר ושוב לא ראם . משהגיע לחוף מבטחים במרוקו כתב ר' אברהם את חיבוריו מחדש , אבל הספרייה שעמדה שם לרשותו הייתה חסרה ונפלה הרבה מספרייתו הפרטית שאותה נאל ץ לנטוש כשגורש , בתוך פורטוגל . וכך כותב המחבר בהקדמתו לפירושו המחודש למגילת אסתר , לאחר שתיאר את תלאותיו הקשות עד הגיעו לעיר פס שבמרוקו : "אבטח בה' שיעזרני [ ... ] לזכור קצת ממה שכתבתי [ ... ] כי אני יודע שהעיקר חסר מן הספר ממה שהיה כתוב בראשונה , לפי שהשכחה והזקנה נתוספת בי ונתחבר עם זה מיעוט הספרים , שהיה לי בראשונה לרוב מאוד . " [ ... ] אפשר שעם ספריו האבודים של ר' אברהם סבע שנותרו בפורטו או במקום אחר נמנו גם מדרשו של ר' משה הדרשן או קובץ כלשהו שהכיל קטעים או פרפרזות ממדרש זה . עוד ייתכן שכתביו...  אל הספר
מוסד ביאליק