דיאנה אל־רודיד,בעיית המגדלים האינםו‭ם"0‬, ‭,2008‬ גבם 0ולימרי, סל י דה, גבס, 0יברגלאם, עץ, קלקר, קרטון, שעווה וצבע ‭Diana Al-Hadid, The Problem of infinite lowers, 2008, polymer gypsum, steel, plaster, fiberglass, wood, polystyrene, cardboard, wax, and paint‬