מראה הצבה, גלריה 0רי רובינשטיין,נין יורק ‭Exhibition view, Perry Rubenstein Gallery, New York‬ ‭a'a‬‭:/•‬ דיאנה אל־רודיד, ‭,2008 ,Pathof Diminishing Returns‬ גבס 0וליכורי, גבס, סיברגלאם,ו1ץ וצבע ‭right: Diana Al-Hadid, Pathof Diminishing Returns, 2008, polymer gypsum, plaster, fiberglass, wood, and P aint‬ משמאל: דיאנה אל־חדיד, ‭,2008 ,Self-Melt‬ גבס 0ולימרי, 0לדה, קלקר, קרטון, שעווה וצבע ‭left: Diana Al-Hadid, Self-Melt, 2008, polymer gypsum, steel, polystyrene, cardboard, wax, and paint‬