‭China, 2007. Rendering courtesy of Urbanus Urbanus (architects: Xiaodu Liu, Yan Meng, Hui Wang), Vanke-Tulou Project, Guangzhou,‬ אורבנוס ואדריכלים: שיאודו ליו, יאן מנג, הו" וואננ‭,(‬ כ'רויקנו ואנקה־נוולו, גוואנז'ו, סין, 2007 באדיבות אורבנוס