מאיר 0א0י, תצלום מתוך עבודת הווידיאו תיק‭2008 ,\\‬ גלריה קו ‭,16‬ תל אביב, אוצרת: מעיין שלף ‭Kav 16 Gallery, Tel Aviv, curator: Maayan Sheleff Meir Tati, video still from Tikkun, 2008‬