"הם ‭,"8‬ אוצרים: ר1עי מרדכי ור1ית הררי ‭"Hess 8," curators: Roy Mordechay & Ravit Harari‬