אמירי רוצקר, עיר/ס יורד במדרגות, ‭,2007‬ מתוך התערוכה "הבית שר דני‭,2007 ,"‬ רחוב מיכל ‭,7‬ תל אביב, אוצרים: עדי דולזה, עונ'רה רורנ"ם, נעמה בן-יוםף, אלי ברק ‭7 Michal Street, Tel Aviv, curators: Adi Dulza, Ofra Harnam, Naama Ben Yosef, Eli Barak Emily Lutzker, Nude Descending a Staircase, 2007, from the exhibition "Danny's House," 2007,‬