רימה ארםלנוב, מ‭\\‬כ ‭,2008 >‬ פרווה םינסטית במסנרת "הס ‭,"8‬ אוצרים: רוט 1 מרדכי ורוית הררי. תצלום: רותם דרוב ‭Photo: Rotem Drob As part of "Hess 8," curators: Roy Mordechay & Ravit Harari Rimma Arslanov, Backhoe, 2008, synthetic fur‬