הקונגרס ‭,17‬ תל אביב, ‭,2007‬ אוצרת: שרי גולן ‭HaCongress 17, Tel Aviv, 2007, curator: Sari Golan‬