זולטן קלוגר, "עולה חדשה מבולגריה עובדת על מכונת ת‭\\0‬יה מחוץ לביתה בי‭,1949 ,"\0‬ תצלום ‭Her Sewing Machine Outside Her Home in Jaffa, " 1949, photograph Zoltan Kluger, "A New Immigrant Woman from Bulgaria Working on‬